Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Ideální stav systému pro přípravu a rozvod teplé vody je zcela bez Legionelly a jiných mikroorganismů. Ideální je. Snahou je dosáhnout tohoto stavu bezpečným a účinným způsobem, s nízkými provozními náklady a co nejjednodušeji. Při dezinfekci a hygienickém zabezpečení teplé užitkové vody je také cílem, aby voda působila přirozeně, a byla bez zápachu, příchutě atd. Směsné oxidanty Legionellu v systému TUV velmi dobře eliminují. Zařízení na výrobu směsných oxidantů je navíc provozně nenáročné, s malými nároky na údržbu.

 Legionella

Stávající prostředky pro dezinfekci vody, jako je plynný chlor nebo chlornan sodný podporují tvorbu biofilmu. Při předávkování spálí jeho povrch, čímž uvolní živiny pro hlouběji uložené mikroorganismy. Bakterie Legionella přichází ze zdroje vody, tj. z veřejného vodovodu, usazuje se v biofilmu na stěnách, nebo v místech, kde voda stagnuje a má nižší teplotu. Termický způsob její likvidace, tedy ohřátí vody na co nejvyšší teplotu, je často málo účinný vzhledem k možnostem otopného systému a ochlazení v rozvodech anebo neekonomický. Při používání razantnějších chemikálií může při předávkování hrozit zdravotní riziko u uživatelů, v extrémních případech může při špatné manipulaci dojít k výbuchu. Směsné oxidanty mají výborné inaktivační vlastnosti, dokáží inaktivovat i odolné mikroorganismy a zároveň při jejich používání nedochází k napadání lidských tkání. Směsné oxidanty jsou zároveň stabilní i při teplotách ve výměnících a rozvodech teplé užitkové vody a je možné je použít i v otevřených systémech chladících věží.

Zařízení na výrobu směsných oxidantů je provozně vyzkoušeno, nejstarší zařízení v České republice má nyní za sebou přibližně 28 tisíc provozních hodin. Při provozu generujeme 1% roztok chlornanu sodného a peroxidu vodíku, což znamená, že se nejedná o nebezpečnou látku. Bezpečnostní agendy, jako ochranné pomůcky apod. v případě výroby směsných oxidantů v místě použití odpadají. Směsné oxidanty se svou účinností blíží chlordioxidu, a jsou bez jeho negativních vlastností. Směsné oxidant jsou mnohem účinnější než plynný chlor nebo chlornan sodný. K výrobě směsných oxidantů je potřeba sůl (chlorid sodný), voda a elektrická energie. Počáteční investice do zařízení je kompenzována velmi nízkými provozními náklady.

Aplikace Aquion MIOX ZUNI-1 zajišťuje hygienicky nezávadnou teplou užitkovou vodu, která není cítit po chloru a zároveň eliminuje bakterie Legionelly ze systému.

Priklad instalace MIOX

Se směsnými oxidanty je zajištěn klidný provoz bez Legionelly a tak odpadají problémy spojené s opakujícími se poplachy o ohrožení života (viz. například odkaz z Japonska: http://www.japantimes.co.jp/news/2003/03/01/national/hot-spring-deaths-case-heats-up/#.WCXOPu_2a00 nebo z České Republiky: http://zlin.idnes.cz/pripad-bakterie-legionelly-v-brezuvkach-miri-pred-soud-pgm-/zlin-zpravy.aspx?c=A160415_2239371_zlin-zpravy_ppr).

 Chladici veze trubky

Aquion dodává generátory směsných oxidantů s kapacitou od 450 g ekvivalentu volného aktivního chloru/den až po velké generátory s kapacitou 4,5 tuny/den a zajišťuje montáž a uvedení zařízení do provozu.

 

 

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz