Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Biofilm snižuje účinnost chladících věží, zvyšuje náklady a vytváří biologické ohrožení obsluhy okolí.

Definice: Biofilm je rosolovitá vrstva, která se vytváří ve vodních chladicích systémech na površích určených k přenosu tepla, výplňovém materiálu filtrů a stěnách nádrží a bazénů. Biofilm se skládá z buněk mikroorganismů, které vytváří polysacharidový biopolymer, a ze zbytků extrahovaných z recirkulující chladící vody.

Chladící věže Gen Probe

Po aplikaci směsných oxidantů byla stále dosažena kompletní sterilita. Předtím byly s biocidní látkou výkyvy větší než 3 řády na ml.

Byl odstraněn veškerý biofilm z povrchů chladícího zařízení a snížila se tvorba kotelního kamene.

Byl eliminován růst řas bez šokového dávkování terbutylazinu, směsné oxidanty zajišťují křišťálově čistou vodu v nádrži.

Problémy způsobené biofilmem:

Ucpávání náplní chladicích věží, potrubí a průchodů vody
Zrychlená koroze

Snížená účinnost přenosu tepla
Zvýšené riziko legionářské nemoci

Fyzické ucpávání

Rosolovitá hmota biofilmu může bránit průtoku náplní chladící věže i potrubím. Tvorba biofilmu snižuje normální účinnost přestupu tepla v náplni. Dokonce jsou zaznamenány případy kolapsu náplně díky hmotnosti biofilmu, který se na ní vytvořil.

Zrychlená koroze

Oblasti pod biofilmem jsou mnohem náchylnější ke korozi a to díky produktům, které biofilm vylučuje. Tento jev je znám jako mikrobiálně ovlivněná koroze.

Snížení účinnosti

Biofilm má teplotní vodivost 0,6 ve srovnání s uhličitanem vápenatým 2,6, což znamená, že je 4násobně odolnější k přenosu tepla. Výpočty ukazují, že biofilm o tloušťce pouhých 1 mm na stěnách potrubí kondenzátoru a odstředivého chladiče způsobí snížení přenosu tepla o 35%. Pro 200tunový chladič, který pracuje na 50% průměrného ročního zatížení při ceně 1,05 Kč/kWh, to navýší původní roční náklady na energii 525 600 Kč o dodatečných 183 960 Kč.

Zvýšené riziko nemocí

Mokré prostředí v chladicích věžích je primární prostředí pro tvorbu biofilmu s výskytem Legionelly. Biofilm, který je průběžně rozrušován a následně rozptylován aerosolem produkovaným během normálního provozu chladících věží. Legionářská nemoc se objeví v okamžiku, kdy je inhalován příslušný počet baktérií ze vzdušného aerosolu. Propuknutí Legionelly je skutečnou hrozbou, četné případy již známe i z českého prostředí. Zahraničním příkladem je sanatorium v Torontu (Kanada). Zde došlo k 21 úmrtím, což vyústilo v soudní proces o 600 miliónů dolarů. Další nedávné příklady zahrnují hotel na Floridě, sanatorium v Pensylvánii, nápravné zařízení v New Yorku a restauraci v Jižní Dakotě.

Studie s chlórem

OSHA (USA, ministerstvo práce, odbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) zjistilo, že chlór je efektivnější při zamezení růstu Legionelly než ostatní běžně používané biocidy. Studie provedená UV Medical Center na Pitsburské universitě také zjistila, že chlór je nejúčinnějším prostředkem kontroly Legionelly zachycené v biofilmu.

Studie se směsnými oxidanty

Další studie provedené Orange County Water District v Kalifornii a Centrum of Excellence for Biofilm Engineering Montanské státní university ukazují, že směsné oxidanty chlóru jsou dokonce účinnější než běžné prostředky na bázi chlóru při odstraňování biofilmu a prevenci opětovného oživení. Řešení problému s biofilmem: Směsné oxidanty vyráběné v místě použití, pro jejichž výrobu se používá sůl, voda a elektřina, poskytují nejlepší dostupnou volbu pro kontrolu biofilmu s výslednou zlepšenou energetickou účinností a eliminací biologického nebezpečí. Destrukce biofilmu odstraňuje přisedlé baktérie a tím eliminuje možnost šíření různých chorob, například legionářské nemoci.

Termální lázně Inono, Akita, Japonsko. Výsledky eliminace biofilmu po aplikaci směsných oxidantů. Stav před aplikací s dávkováním chlonranu sodného a 22 dní po aplikaci směsných oxidantů.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz