Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Problém: Legionářská nemoc (LN), vážná forma nemoci způsobené jedním druhem bakterie Legionella, je charakterizována jako typ zánětu plic. K nákaze Legionellou dochází, když je Legionella pneumophila nebo jiný druh Legionelly pozřen jako aerosol. Tato infekce může být i smrtelná.

L. pneumophila je v každé vodě se vyskytující vodní organizmus, kterému se nejlépe daří v teplém prostředí (32°- 45°C) a způsobuje přes 90% všech případu LN v USA. Chladící věže, sprchy, bazény, veřejné vodovodní rozvody a domácí vodní systémy, které cirkulují, jsou schopné vytvářet potencionálně smrtelný aerosol.

Většina případů LN je spojeno s infekcí v nemocničním prostředí či náhodnými vzplanutími (outbreak). V Americe je 23% hlášených případů z nemocničního prostředí a 10 – 20% případů je způsobených lokální nákazou (outbreak). Z toho 10-15% případů je smrtelných s podstatně vyšším poměrem smrtelných případů z nemocničního prostředí. Náhodné lokální nákazy mají tendenci vyskytnout se u zdravých lidí přebývajících v hotelech či jiných budovách s klimatizací nebo rozvodem vody kontaminovaným zárodky Legionelly

Zvýšené riziko nemocí

Nákaza Legionelou je reálná hrozba, četné případy bohužel známe i z českého prostředí. V Torontu, Kanada, v místním sanatoriu způsobila Legionella 21 úmrtí, což vyústilo v soudní proces o 600 miliónů dolarů. Další nedávné příklady zahrnují hotel na Floridě, sanatorium v Pensylvánii, nápravné zařízení v New Yorku a restauraci v Jižní Dakotě. Ve španělském městě Murcia bylo zaznamenáno 449 případů LN a z toho 6 lidí zemřelo, když chladící věž nedopatřením do prostředí uvolnila bakterie L. pneumophila.

Míra účinnosti roztoku směsných oxidantů (MOS) na roztok s Legionellou

Studie provedené Univerzitou v Novém Mexiku porovnávající množství chlóru ekvivalentní adekvátní koncentraci chlornanu sodného s MOS ukázaly, že po 10-ti minutové expozici při pH 8,0 dosáhly MOS totální likvidace bakterií L. pneumophila a P. pseudomonas, což se samotnému chlóru nepodařilo.

Legionella a biofilm

Legionella je přidružená k biofilmu, rosolovité vrstvě, která se vytváří ve vodních chladicích systémech na površích určených k přenosu tepla, výplňovém materiálu filtrů a stěnách nádrží a bazénů. Biofilm se skládá z buněk mikroorganismů, které vytváří polysacharidový biopolymer, a ze zbytků extrahovaných z recirkulující chladící vody. Tato vrstva je neustále rozrušována a následně rozšiřována za běžného provozu do celého vodovodního systému, čímž se zvyšuje riziko nákazou vdechnutím příslušného počtu vzdušných baktérií způsobujících LN. Studie ukazují, že roztok směsných oxidantů MIOX na bázi chlóru je více efektivní v odstraňování biofilmu ze stěn zařízení a v zabránění jeho opětovném vzniku než samotný chlornan sodný (chlór). MOS odstraní biofilm i jeho substrát zatímco chlór ovlivňuje pouze bakterie na jeho povrchu. Kompletní odstranění této vrstvy tak ničí živné prostředí bakterie Legionelly.

bakterie Legionelly

Bakterie Legionelly opouští biofilm

Jak Miox splňuje nebo překračuje doporučení profesionálních obchodních organizací

Několik mezinárodních obchodních organizací, včetně JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) a AWT doporučily, aby zdravotnická zařízení zpracovala odhad rizika potenciálních zdrojů Legionelly a vytvořily hospodářský plán provozu a údržby svých vodovodních systémů. Směsné oxidanty firmy MIOX mohou poskytnout pro tyto aplikace řešení. L. pneumophila přežívá běžnou dezinfekci chlórem. Institut pro chladící věže (Cooling Tower Institute, CTI) doporučuje přechlorování dávkou 5 mg.l-1 po dobu nejméně 6 hodin. Pokud existuje v systému biofilm, zpráva doporučuje odstranění biofilmu a améb a dalších prvoků, kteří slouží jako hostitelé pro Legionellu. Směsné oxidanty chlóru MIOX nejen inaktivují tyto mikroorganismy za praktických dávek volného aktivního chlóru, směsné oxidanty také odstraní biofilm a zabrání vzniku usazenin. Zpráva CTI doporučuje, aby počet na testovacím proužku byl nižší než 10 000 v 1 ml. Systémy, které používají směsné oxidanty od firmy MIOX pro rutinní dezinfekci vody hlásí počet jedinců na testovacím proužku menší než 1 000 na 1 ml. Směsné oxidanty mohou být v systému používány průběžně nebo může být jejich zbytková koncentrace udržována na dobu 1 hodiny na koncentraci 0,2 – 0,3 mg.l-1. To je v kontrastu s doporučením na „zbytkový halogen“, který podle těchto zpráv musí být alespoň 1 mg.l-1 po dobu alespoň jedné hodiny denně.

Řešení: Směsné oxidanty vyráběné v místě použití, pro jejichž výrobu se používá sůl, voda a elektřina, poskytují nejlepší dostupnou volbu pro kontrolu Legionelly a eliminaci biologického nebezpečí. Destrukce biofilmu odstraňuje přisedlé baktérie a tím eliminuje možnost šíření různých chorob, například legionářské nemoci.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz