Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


porovnani sachet

1. Poklopy

2. Vodoměrné soupravy 

3. Velikost výkopu

4. Kdo rozhoduje o typu vodoměrné šachty

5. Vodoměrnou šachtu nebo vodoměr do nemovitosti?

6. Velkou nebo malou vodoměrnou šachtu?

7. Vypouštění vody z vodoměrných šachet

8. Vodoměr - umístit do sklepa, do domu, nebo do šachty?

9. Zateplení ve velké šachtě

10. Jak tuhá může být zima

 

 


 

1. Poklopy

Poklopy třídy A15 se používají v dopravních plochách pro pěší nebo cyklistický provoz a v zelených plochách.

Poklopy třídy B125 se používají v komunikacích pro pěší a v pěších zónách a plochách pro parkování a stání osobních vozidel.

Poklopy třídy D400 se používají v dopravních komunikacích pro provoz a parkování osobních i nákladních vozidel.

2. Vodoměrné soupravy

Vodoměrná šachta Aquion Atplas nepotřebuje zvláštní vodoměrnou soupravu. Všechny armatury jsou dodávány z výroby namontované v šachtě. Jedná se o  dvě zpětné klapky, uzávěr a prostor pro osazení vodoměru.

Pro vodoměrnou šachtu Aquion Danwell dodáváme vodoměrnou soupravu dle požadavků provozovatele.

fotogalerie

Na PE přípojkách světlosti PE 40 vodoměrnou sestavu ve směru toku vody tvoří:

 • přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem
 • průchozí uzávěr (lze použít i kulový)
 • převlečná matice 1“– pro vodoměr Qn=2,5 m3/hod
 • vodoměr Qn = 2,5 m3/hod (DN 20, resp. 3/4“ stav. délky 190 mm), pro montáž vynechaná délka 195 mm
 • převlečná matice 1“– pro vodoměr Qn = 2,5 m3/hod
 • zpětná klapka
 • průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový)
 • přechodka (spojka) na PE 40 mm

Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem odpovídá světlosti přípojky.

3. Velikost výkopu

U vodoměrné šachty Atplas musí být velikost výkopu taková, aby se do výkopu vešel instalatér, který bude šachtu připojovat na potrubí. To znamená, že výkop je na jedné straně asi o 60 cm širší, než je rozměr šachty. U vodoměrné šachty Danwell je výkop tak veliký, abychom do něj tuto šachtu postavili.

Doporučujeme také na dno výkopu urovnat 10 cm vrstvu štěrku nebo štěrkopísku, případně položit tuto vrstvu na čtverec z geotextilie.

4. Kdo rozhoduje o typu vodoměrné šachty

Vlastníkem vodoměrné šachty a soukromé části vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti. Ten také rozhoduje o tom, jaký typ vodoměrné šachty si nainstaluje. Vlastník vodovodu dodává do přípojky vodoměr, který je jeho vlastnictvím. Vodoměrná šachta musí umožnit nainstalovat typ vodoměru, který dodává vlastník vodovodu. Za ostatní věci, jako je zamrznutí vodoměru, pak ručí majitel přípojky, který také hradí případné opravy poškození. To znamená, že ani vlastník, ani provozovatel nemá podle vyhlášky o vodovodech a kanalizacích co mluvit do typu vodoměrné šachty, kterou si chcete nainstalovat, pokud může instalovat požadovaný typ vodoměru.

5. Vodoměrnou šachtu nebo vodoměr do nemovitosti?

Při rozhodování, zda si postavit vodoměrnou šachtu, nebo dát vodoměr do nemovitosti, vycházejte z toho, že vodoměr a okolní šroubení jsou nejcitlivější částí vaší vodovodní přípojky. Pokud chcete intalovat vodoměr do sklepa, nezapomeňte, že se často stává, že v zimním období dojde ke vniknutí mrazu do sklepa, napříkald pootevřeným okénkem. Následuje zamrznutí vodoměru. Pak může dojít k jeho prasknutí nebo prasknutí připojovacího šroubení. V případě zamrznutí vodoměru voda neteče a musíte přípojku složitě nahřívat. V případě prasknutí dojde k vytékání vody do sklepa hned nebo po rozmrznutí přípojky. V takovém případě může dojít i k velkým škodám. V případě, že se rozhodnete dát si vodoměr do sklepa, doporučujeme vybudovat šachtu s uzávěrem. To Vám umožní přípojku v případě zamrznutí rychle uzavřít mimo nemovitost a zabránit případným větším škodám.

6. Velkou nebo malou vodoměrnou šachtu?

Při výběru vodoměrné šachty dejte přednost malé šachtě, která Vám umožní uzavřít vodu v přípojce z povrchu země. Pokud budete muset uzavřít vodu z důvodů opravy nebo prasknutí některého ze zařizovacích předmětů, nebudete muset lézt do šachty. Velké vodoměrné šachty jsou vhodné pro připojení větších komerčních nebo průmyslových objektů. Pro domovní přípojku je vhodná malá šachta. Při výstavbě šachty také zvažte, jaká bude Vaše budoucí kondice a zdravotní stav v budoucnu a zvolte takový typ vodoměrné šachty, která tomu bude odpovídat. Z těchto hledisek Vám doporučujeme vodoměrnou šachtu Aquion Danwell.

7. Vypouštění vody z vodoměrných šachet

Vodoměrná sourpava v šachtě Aquion Danwell je vybavena vypouštěcím ventilem, voda vyteče na dno šachtu, které je otevřené. Pokud máte přípojku v plochém území a gravitačně není možné vodu zcela vypustit, můžete na zavzdušňovací//odvzdušňovací ventil připojit kompresor nebo pumpičku a stlačeným vzduchem vodu z přípojky vytlačit.  

Vodoměrná šachta Aquion Atplas In-line je určena pro vodoměry délky 110 mm. Pokud budete potřebovat vypustit vodovod, je možné využít vypouštěcí ventilek za zpětnou klapkou. Voda bude vytékat do prostoru šachty. Ta má dole otvor, kterým voda může odtéci. Pokud jste v propustných zeminách, pak toto řešení postačuje. Pokud jste v nepropustných, těžkých, jílovitých zeminách, bylo by vhodné vybudovat trativod dostatečné velikosti pro odvedení vody zpod šachty.

Záleží na prostorovém uspořádání, někdy je vhodnější, například pokud je objekt podsklepený, zabudovat vypouštěcí ventil do sklepa. Pak je možné vypustit v případě potřeby i část přípojky mezi vodoměrnou šachtou a vypouštěcím ventilem.

U betonových vodoměrných šachet je při vypouštění potrubí,pokud je to nutné provést ze šachty, nutné do šachty vstoupit. Pokud není šachta vybavená drénem, je nejvhodnější vypouštěnou vodu vynosit mimo šachtu.

8. Umístit vodoměr raději do sklepa či domu nebo do vodoměrné šachty mimo nemovitost?

Obě řešení mají svá specifika.

Umístit vodoměr dovnitř domu v případě nepodsklepené nemovitosti bychom doporučili pouze v případě, že je možné vodoměr umístit do technických prostor, v žádném případě do obývacích prostor. Takové rozhodnutí Vám sníží náklady na umístění vodoměru. Problémem je možnost zamrznutí vodoměru, což se často stává, pokud se ponechá otevřené větrání a přijdou rychlé mrazy. V případě poškození vodoměru nebo instalací okolo něho dojde i k úniku velkého množství vody do nemovitosti. V neposlední řadě, i když odečet vodoměru můžete provést samoodečtem, minimálně jednou za 5-6 let budete muset vpustit do svého domu montéra, který provede výměnu vodoměru.

Umístění vodoměru do vodoměrné šachty mimo dům má několik aspektů. Šachta musí být zateplená, což eliminuje možnost zamrznutí vodoměru. Při výměně vodoměru ani při jeho odečtu nevstupuje personál vodárny do Vašeho domu. V případě, že dojde k prasknutí potrubí uvnitř nemovitosti a úniku vody, můžete uzavřít uzávěr ve vodoměrné šachtě bez toho, abyste se museli přiblížit k úniku uvnitř nemovitosti. Zavřít uzávěr vody tak může provést i pověřený laik zvenku domu a není nutné čekat na příjezd provozovatele vodovodu, který smí uzavřít hlavní přípojkový uzávěr. V případě porušení vodoměru a instalací okolo něj nedojde k zatopení Vašeho domu.

Pro provozovatele vodoměru má toto řešení přínos v kratší době potřebné pro výměnu vodoměru a ve standardním přístupu k vodoměru. nemusíte se obávat vstupu montérů a odečítačů stavu vodoměru dovnitř vašeho domu.

9. Zateplení instalací ve velké vodoměrné šachtě

Doporučujeme před zimou zakrýt vodoměrnou soupravu a potrubí ve velké šachtě tepelnou izolací tak, aby ani za tuhé zimy nedošlo k promrznutí potrubí a vodoměru.

10. Jak tuhá může být zima

V minulém století se vyskytly čtyři tuhé zimy a to v letech:

 • 1929 (průměrná teplota - 5,2 °C, 6. nejstudenější zima za 240 let měření v Klementinu),
 • 1940 (- 5,2 °C, 7.),
 • 1947 (- 4,8 °C, 8.) a
 • 1963 (- 4,8 °C, 9.).

Například v zimě 1928/29 dosáhly nejnižší teploty na celém území ČR - 28 až - 33 °C a místně i nižší, teploty trvaly tři měsíce, viz. Vašků, Z. (2015): Mrazivá zima 1928/29, Vesmír, 94, únor 2015, str. 96 - 98.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz