Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíPočasí je pěkné, slunce již má sílu a to znamená, že je také sezóna, kdy se opět mohou stavět nové komunikace a opravovat staré. Všichni si přejeme, aby se nám po našich silničních komunikacích dobře a pohodlně jezdilo, aby vydržely co nejdéle v dobrém stavu a aby opravy a výstavba nestály příliš mnoho finančních prostředků. Dobrý stav komunikací znamená také plynulou a bezpečnou silniční dopravu a menší opotřebení našich vozidel. V příloze se můžete dočíst o systému, který zkvalitňuje a zlevňuje novou výstavbu a opravy poklopů, vpustí a dalších objektů v silničních komunikacích a prodlužuje životnost komunikací okolo těchto objektů..

Příčinou nízké životnosti komunikací okolo stávajících objektů jsou vlastnosti betonu, který je pod těmito objekty. Pokud máme v netuhé, asfaltobetonové nebo dlážděné vozovce nepružný prvek, objevují se poruchy způsobené přechodem z netuhého na nepružný prvek a naopak. Použité betony jsou většinou vysoce kvalitní, což znamená, že beton dobře vede rázy ze silniční dopravy a posílá tyto rázy do okolí, což může přispět ke vzniku prasklin v okolí objektů. Nízká mrazuvzdornost betonu v roztoku soli ze zimní údržby přispívá ke snižování životnosti. Za těžké zimy se může objevit až 180 mrazových cyklů, což představuje dlouhodobě velké namáhání na jakékoliv stavební konstrukce. Použití betonu pro opravy nebo doúpravu výšky objektu znamená technologické přestávky, zároveň výslednou kvalitu stavebního díla může ovlivnit v pozitivním i negativním smyslu lidský faktor. Náš systém eliminuje všechny známé příčiny poruch objektů v komunikacích a zároveň zrychluje výstavbu.

Při prezentaci našeho systému Aquion TVR T se setkáváme s otázky na cenu, zda není cena tohoto systému v porovnání s betonem příliš vysoká. Jednotlivé prvky mají o něco vyšší cenu, celá úprava má několikanásobně vyšší životnost a hodí se i do nejzatíženějších míst. Celková cena výstavby nebo opravy je díky tomu nižší. Dalším častým dotazem je, zda mohou tento systém použít běžné stavební firmy, nebo je nutné využít speciální firmu. Z našich zkušeností vyplývá, že tento systém může použít jakákoliv stavební firma, která má zkušenosti s výstavbou objektů v komunikacích – poklopů, vpustí a dalších. Setkali jsme se také s otázkou rychlosti výstavby. Oproti použití betonových vyrovnávacích prstenců má náš systém široký výběr prvků, a to od DN 320 po DN 800, s výškami prstenců od 15 mm po 150 mm a nově připravujeme prstence 10 mm tenké. Prstence je možné kombinovat. Prstence se spojují pomocí trvale pružného tmelu a okamžitě po sestavení má systém únosnost D 400 a je možné pokračovat ve stavebních pracích nebo otevřít dopravu. To zrychluje výstavbu. Častým dotazem je také, jaký vliv má tento systém na zdraví pracovníků. Systém má atest hygienické nezávadnosti a díky nižší hmotnosti prvků z termoplastu při jeho použití také šetříme zdraví pracovníků. Také u plovoucích poklopů můžete prodloužit kvalitu celé úpravy zhlaví objektu. Pokud místo betonových vyrovnávacích prstenců použijete plastové, dojde ke zvýšení životnosti celé kvalitní úpravy.

Použijte prvky systému Aquion TVRT a zajistěte tak lepší kvalitu komunikací, menší množství reklamací po těžké zimě a příjemnější jízdu. Použití betonu pod objekty v netuhých komunikacích a okolo objektů v těchto komunikacích znamená snížení životnosti, zvýšené náklady na opravy a v důsledku kodrcání po silnicích.

V naší nabídce můžete nalézt prvky pro poklopy a vpusti od DN 320 mm po DN 800 mm kruhového tvaru, čtvercové a obdélníkové podkladky, podkladky pod poklůpky uličních a domovních šoupátek, hydrantů ad. Kruhové prvky jsou doplněny šikmými prstenci 9/22 mm, kruhové zámkové DN 625 mm šikmým prstencem 30/60 mm. Sortiment obsahuje také speciálními adaptéry pro uliční vpusti, pro plovoucí poklopy, roznášecí prstence a poklopy třídy A ad.. Novinky naleznete v přiloženém ceníku. Rádi vám také zašleme katalog systému Aquion TVR T. Mezi uživatele těchto prvků patří velké i malé stavební společnosti a provozovatelé a vlastníci vodovodů a kanalizací a další.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz