Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíZa koľko nám vypracujete projektovú dokumentáciu vodovodu a kanalizácie?

S touto otázkou sa stretávame často a trápi každého z nás...

Dobrý deň,

všetci, ktorí projektujeme vodovody a kanalizácie a iné líniové stavby, potrebujeme pracovať rýchlo, úsporne a bezchybne, vďaka čomu sa k nám budú vracať a práca sa nám vyplatí. Projektovanie je náročné hlavne kvôli spracovaniu veľkého množstva malých zmien, ktoré sa objavujú v priebehu prerokovania projektu a bez správneho softwaru je spracovanie týchto zmien náročné na bezchybnosť. Dobrý projektant používa pre svoju prácu geodetické zameranie povrchových znakov a pokiaľ má možnosť pri projektovaní použiť digitálny model terénu, môže potom pracovať rýchlo. Ideálny software pre projektovanie umožňuje prepojenie situácie, pozdĺžnych profilov a priečnych profilov, čo umožní automatizovať tiež tvorbu výkazov výmer alebo zoznamov dotknutých pozemkov čí vytyčovacích bodov. Tradičný spôsob projektovania, pri ktorom sa oddelene tvorí situácia a pozdĺžny profil a prípadne ďalšie súčasti projektovej dokumentácie, začína v dnešnej dobe brzdiť výkon projektanta, pri využití vhodného programu pre projektovanie môže projektant niekoľkonásobne zrýchliť a zlepšiť prácu a tým mať lepší život.

Pomôže Vám zjednodušenie, zrýchlenie a zlepšenie postupu projektovania alebo využitia výpočtov pri projektovaní týchto stavieb?

Začať pracovať s novým softwarom, ktorý ponúka viac možností a nové postupy práce, môže byť ťažké. Nie je nutné sa toho obávať. Čas vložený do učenia sa mnohonásobne vráti v nasledujúcich úsporách času. Software so správnymi vlastnosťami a funkciami umožní veľmi zrýchliť postup prác na novom projekte vodovodov a kanalizácií a súčasne zaistí jednoduchú a rýchlu editáciu zmien v projekte. Na mieste je otázka, či nie je projektovanie s pomocou digitálneho modelu terénu príliš náročné. Tejto otázke rozumieme. Znamená to, aby geodet odviedol kvalitnú prácu prispôsobenú potrebám tvorby digitálneho modelu terénu. Ďalšia projekčná práca je potom intuitívna a príjemná v tom, že jednoduchým kreslením čiar alebo importom dát tvoríme model projektovanej siete. Ďalšou dôležitou otázkou je, či a jak bude nový software spolupracovať s ostatnými programami. Pre dátovú spoluprácu je možné využívať štandardné formáty – dxf, txt, xls a tin, ktoré umožnia dobrú spoluprácu na dátovom základe so všetkými ďalšími potrebnými programami. Aký silný počítač je potrebný? Program bude pracovať na akomkoľvek bežnom hardware, čím bude silnejší, tým budú najmä výpočty rýchlejšie. A cenová úroveň programu SiteFlow®? Vyžiadajte si cenník, aby ste sa presvedčili, že investície do programu sa naozaj vyplatia a niekoľkonásobne sa vrátia už pri prvom projekte.

Potrebujete stanoviť parametre prúdenia v plynovodných, vodovodných alebo v kanalizačných sieťach?

Ak budete potrebovať, potom ďalšie možnosti, ktoré Vám môžu pomôcť uľahčiť projektovanie, prináša SiteFlow® vďaka integrovanému simulačnému modelovaniu plynovodov, vodovodov a kanalizácií. Základné možnosti výpočtov sú rozšírené o moduly – roboty, ktoré pomáhajú šetriť čas pri opakovaných výpočtoch. Tiež je možné jedným z týchto modulov vytvoriť simulačný model fungujúci v reálnom čase napojený na dispečing. Budete pre účely simulačného modelovania načítať dáta z GISu? Môžete ušetriť čas vďaka funkciám, ktoré uľahčujú kontroly rozsiahlych dát importovaných z GISu.

Využite predstavenie a školenie programu SiteFlow® organizované 24. 9. 2014 o 9:30 na Technickej univerzite v Košiciach a presvedčte sa o možnostiach programu na vlastné oči.

Program SiteFlow® je určený pre správu, projektovanie a simulačné modelovania potrubných sieti. Pracuje s riešením, ktoré je založené na modeli. Vďaka tomu projektant ušetrí mnoho práce a môže pracovať rýchlejšie. Zmeny v dokumentácii potom predstavujú iba zlomok práce oproti riešeniu bez modelu. Všetko zúročíte v automatickej tvorbe príloh výkresovej dokumentácie – prehľadných a podrobných stavebných situáciách, situáciách vytyčovacích bodov, pozdĺžnych profiloch, zoznamov dotknutých pozemkov a výkazov výmer. Zmeny dokumentácie sú jednoduchšie a rýchlejšie. Úpravy a opravy v modeli siete sa premietajú do výslednej dokumentácie bez nutnosti ďalšej práce. A webové mapové služby umožňujú využívať online rastrové mapy ako podklad pre projektovanie.

Vďaka programu SiteFlow® si uľahčíte život a nebudete tak uštvaný z projektovania vodovodov a kanalizácií a ďalších líniových stavieb ako doposiaľ.

Príďte sa zoznámiť s programom SiteFlow® a staňte sa jeho spokojnými užívateľmi. Naši projektanti si s Vami vymenia vlastné skúsenosti s používaním softwaru pri každodennom projektovaní. Pri projekčným prácach Vám software SiteFlow® pomôže ušetriť mnoho času, rýchlo zapracovať jednotlivé zmeny a zvýšiť kvalitu projektovej dokumentácie. Viac času potom môžete venovať inžinierskej činnosti alebo vyhľadávaniu ďalších projektov.

Dátum a čas: Streda 24. septembra 2014, 9:30 – 13:00

Miesto: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, učebňa V20

Vložné: 40 E

V prípade, že chcete zaslať podrobný katalóg a cenník programu SiteFlow®, dajte nám vedieť, radi vám ho obratom zašleme e-mailom.

Chcete pomôcť zlepšiť projektovanie potrubných sieti? Prihláste sa na predvedenie a zaobstarajte si program SiteFlow®.

Chceli by sme Vás tiež poprosiť o poslanie tohto e-mailu všetkým, ktorých to môže zaujímať. Dekujeme.

Lubomír Macek

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz