Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíCo je pro vás důležitější: lepší kvalita vody nebo lepší inaktivace mikroorganismů?

Společnost Aquion, s.r.o. ukončila montáž zařízení pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody pro zákazníka na Moravě pro aplikaci na malém vodním zdroji. Stávající chlorace pomocí plynného chloru byla vypnuta a po celodenní montáži byla spuštěna do provozu výroba a dávkování směsných oxidantů. Takto rychle za provozu došlo k nainstalování elektrolyzéru Aquion MIOX RIO Zuni s kapacitou výroby 0,45 kg chloru za den v podobě směsných oxidantů.

Směsné oxidanty vyráběné elektrolýzou v místě použití mají lepší inaktivační účinky na mikroorganismy, spolehlivěji hubí i mikroorganismy, které jsou velmi odolné. Pomáhají také odstranit biofilm a s ním spojené mikroorganismy ve vodě. V pitných vodách pomáhají snižovat dávku chloru, snižují také produkci vedlejších produktů dezinfekce a vylepšují organoleptické vlastnosti vody. V teplých bazénových vodách dochází k inaktivaci Pseudomonas a k eliminaci Legionelly ze systému. Zařízení samo je spolehlivé, pracuje samostatně a vyžaduje minimální údržbu. Dochází také k podstatnému snížení provozních nákladů, kdy můžeme docílit dobré návratnosti díky poklesu nákladů na chemikálie, na pracnost obsluhy a k eliminaci nákladů spojených s BOZP.

Chcete-li si jako provozovatelé usnadnit život díky modernější technologii a lepšímu a účinnějšímu oxidantu, nebo vás potěší, když se vaši zákazníci budou těšit z lepší vody, využijte technologii směsných oxidantů dodávaných firmou Aquion. Tato technologie přináší lepší kvalitu vody, lepší inaktivaci mikrorganismů, nižší provozní náklady a eliminaci rizik. Aplikací technologie Aquion MIOX můžete využít tuto technologii  proto, abyste měli klidnější život. A nebo klidně dál zůstávejte u technologií, které se používají již přes sto let.

Další informace o technologii Aquion MIOX

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz