1. Řešení ochrany části obce před velkou vodou

Vytisknout
( 0 )
Zobrazení: 7716

Otázka

9. 12 .2015

Při velkých srážkách nám voda z polí, lesů a luk zaplavuje část obce, kdy současná vodoteč není schopná pojmout tak velké množství vody. V obci není dešťová kanalizace a jedno z řešení by mohlo být vytvoření kaskády rybníčků, popřípadě suchého poldru, který by zachytil vody při přívalových srážkách. Budu rád pokud bych mohl problém konzultovat s odborníkem.

Odpověď

Po průtrži mračen proteče obcí velké množství vody s hlínou z polí, které jsou umístěny nad obcí. Co s tím dělat?
1.1    Pokusili jste se dojednat s tím, kdo pole obhospodařuje změnu orebního a pěstebního plánu?
1.2    Zkusili jste pozemky nad obcí vykoupit a změnit například na trvalé travní porosty?
1.3    Přemýšleli jste o realizaci protierozních opatření na obhospodařovaných pozemcích nad obcí?
1.4    Můžete vybudovat okolo obce záchytný příkop/průleh, který tuto vodu s hlínou převede mimo obec?
1.5    Je vhodná varianta, kdy vybudujete nebo zkapacitníte v místech, kudy tato voda teče, koryto, které za těchto situací vodu převede bez škod obcí?
1.6    Je vhodnější vybudovat protipovodňová opatření například v podobě ochranných hrázek, které budou chránit jednotlivé nemovitosti?
1.7    Je území vhodné pro vybudování ochranného poldru?

V případě, že budete potřebovat odbornější pomoc, obraťte se ně některoui známou českou firmu, která vám s tím pomůže. Můžete se také na nás obrátit.  Může jít například o studii s variantním řešením vaší situace včetně posouzení nákladů po celou dobu životnosti. Nejvhodnější vybranou variantu z hlediska finančního můžete dát naprojektovat.. A pak buď jen s vlastními financemi nebo v kombinaci s dotací zrealizovat.

Zpět na seznam otázek

Poptávkový formulář
Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím.